KINDEREN

Ieder kind moet een zorgeloze ontwikkeling door kunnen maken en kunnen genieten van beweging bij het spelen. Zowel thuis als in de school situatie. In onze praktijk kunnen wij uw kind goed onderzoeken. En bekijken welke behandelingsmethode passend is. Zodat we uw kind op een goed gezondheids- en welbevindingsniveau kunnen laten functioneren. Wij werken zowel curatief (genezend) als preventief (voorkomend). Na het eerste onderzoek wordt in samenspraak met u als ouder(s) een behandelplan opgesteld.

Voorbeelden van problemen waarmee wij kinderen helpen:
De asymmetrische zuigeling (voorkeurshouding, afgeplat hoofd)
Kinderen met afwijkende of vertraagde grote en/of kleine motoriek
Kinderen met vertraagde algehele ontwikkeling / syndromen
Kinderen met orthopedische afwijkingen (b.v. aangeboren klompvoet)
Kinderen met pré- en dysmaturiteit
Kinderen met houterige motoriek (DCD)
Kinderen met bewegingsangst, onzekerheid, faalangst
Kinderen met schrijfproblemen
Kinderen met problemen in de ruimtelijke oriëntatie
Kinderen met houdingsproblematiek, o.a. scoliose
Kinderen met hoofdpijnklachten en/of nekklachtenWerkwijze
We beginnen met een uitgebreid kinder-fysiotherapeutisch onderzoek vanuit uw hulpvraag. Dit onderzoek geeft onze kinderfysiotherapeut een compleet beeld van de motorische ontwikkeling van uw kind. We bespreken de uitslag van het onderzoek met u als ouders/verzorgers. Daarna maken we een behandelplan. Het oefenen gebeurt zoveel mogelijk spelenderwijs. Daarvoor hebben we speciaal kindgericht oefenmateriaal. Als ouders wordt u actief betrokken bij de behandeling.