VERWIJZERS

Als breed georiënteerde praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie behandelen wij een scala aan klachten en aandoeningen.

Preventie
Wij streven ernaar  de patiënt  inzicht te geven in de aandoening en de oorzaak van zijn klacht. Door goed te luisteren naar de patiënt kunnen we  gericht advies geven over leefregels. Tijdens de behandeling wordt er met de patiënt regulier gesproken over het bewustworden van de oorzaak van klachten en hoe deze te verminderen. Gekeken wordt naar bijvoorbeeld de thuiswerkzaamheden, houding en beweging tijdens het sporten, maar ook op de werkplek. Bezoek aan de werkplek behoort daarbij tot de mogelijkheden. Middels werkplekanalyses en workshops dragen wij bij aan de awareness ten aanzien van de ergonomische aspecten van werk.

Curatie
Behandeling geschiedt op basis van een behandelingsplan conform het methodisch handelen. Wij richten ons op het optimaal functioneren van de patiënt zowel tijdens ADL, op het werk als ook tijdens sport.

Kwaliteit en programma’s
Wij zijn aangesloten bij FOZL; stichting Fysiotherapeuten Oostelijk Zuid Limburg, en zijn gecertificeerd om beweegprogramma's te begeleiden voor chronische patiënten (COPD, diabetes, artrose en hartfalen).Re-integratie
Fysiotherapie die zich richt op re-integratie, richt zich op de arbeidsgerelateerde problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat van de cliënt. Hoofddoel is dat de cliënt weer optimaal en bij voorkeur zo snel mogelijk kan functioneren op het werk. Het interventieplan richt zich niet alleen op de klacht. Maar houdt ook rekening met de werkomgeving en de arbeidsgerelateerde, arbeidsrelevante en werkgevergerelateerde problematiek. De therapeut richt zich op herstel in de balans tussen belastbaarheid en gevraagde arbeidsbelasting.

Klachten en aandoeningen
Reumatische, neurologische en orthopedische aandoeningen.

Overzicht van onze specialisaties

Onze werkwijze
Indien een patiënt zich aanmeldt met een verwijzing stellen wij, na een zorgvuldig onderzoek, samen met de patiënt een behandelplan op. Dit wordt vastgelegd in een elektronisch dossier. Er vindt regelmatig een evaluatie plaats met de patiënt. Na beëindiging van de therapie volgt een eindverslag naar u als verwijzer. Bij een chronische indicatie streven wij ernaar de patiënt een verslag mee te geven wanneer hij bij u op controle komt.

Indien een patiënt zich aanmeldt zonder verwijzing, sturen wij de huisarts een screeningsformulier na het eerste contact met de patiënt. De verdere werkwijze is identiek.

Bij vragen of twijfel over de voortgang van de therapie nemen wij altijd telefonisch contact op met de huisarts of specialist.