Kinderen

Kinderen

Zorgeloze ontwikkeling van uw kind staat centraal

Ieder kind moet een zorgeloze ontwikkeling door kunnen maken en kunnen genieten van beweging bij het spelen als baby/peuter/tiener en later als jong volwassen. Zowel thuis als in de school situatie.

In onze praktijk kunnen wij uw kind goed onderzoeken. En bekijken welke behandelingsmethode passend is. Zodat we uw kind op een optimaal gezondheids- en welbevindingsniveau kunnen laten functioneren. Er is daarnaast de mogelijkheid om collega therapeuten op het gebied van bijvoorbeeld ergotherapie en logopedie in te schakelen uit het KinderTeam Parkstad.

Wij werken zowel curatief (genezend) als preventief (voorkomend). Na het eerste onderzoek wordt in samenspraak met u als ouder(s) een behandelplan opgesteld.

Kinder fysiotherapie bij Logister

Waar kunnen wij uw kind bij helpen?

Werkwijze kinder fysiotherapie Heerlen

We beginnen met een uitgebreid kinder-fysiotherapeutisch onderzoek vanuit uw hulpvraag. Dit onderzoek geeft onze kinderfysiotherapeut een compleet beeld van de motorische ontwikkeling van uw kind. We bespreken de uitslag van het onderzoek met u als ouders/verzorgers. Daarna maken we een behandelplan.

Het oefenen gebeurt zoveel mogelijk spelenderwijs bij de allerkleinsten (dat kan bij u thuis). Daarvoor hebben we speciaal kindgericht oefenmateriaal. Als ouders wordt u actief betrokken bij de behandeling. Vanaf de tienerleeftijd kan uw kind zelf vaak al precies aangeven waar het mee zit. Dan kunnen we ook een uitdagende training voor deze jeugdige jong volwassene samenstellen.

Specialisaties
Onze therapeuten voor kinderen
Waar nodig aangevuld met specialisaties van: