Volwassenen

Volwassenen

Breed gespecialiseerd

In onze praktijk kunt terecht voor de behandeling van tal van klachten. Verwijzing via de huisarts is niet nodig. Vergoeding gebeurt vrijwel altijd rechtstreeks door de zorgverzekeraar.

Klachten

Door ziekte, ongeval, werk, sport, enzovoort kunnen klachten ontstaan. In onze praktijk behandelen wij zeer uiteenlopende klachten, van eenvoudig tot zeer complex. De basis voor de behandeling wordt gevormd door ons vakmanschap en de vertrouwensband waaraan wij samen met u bouwen. Daardoor ontstaat wederzijds begrip en kan uw behandelaar samen met u werken aan het oplossen van uw klachten. Zo werken wij samen met u aan het oplossen van uw klachten. Soms is er geen (snelle) oplossing mogelijk. Dan zoeken wij in overleg met u en uw behandelend arts naar manieren om uw klachten te verminderen en draaglijk te houden. Cliënten met chronische klachten hebben hier veel baat bij.

Met en zonder verwijzing bent u welkom

Uw behandeling

Wanneer u klachten heeft en u vermoedt dat fysio- en/of manuele therapie een positief effect zal hebben. Of u bent doorverwezen, dan kunt u ons bellen. Wij zullen u enkele vragen stellen over uw klachten. Dat doen wij om een afspraak te kunnen inplannen bij de juiste behandelaar.

Wij overleggen vervolgens intern over uw vraag en bellen u binnen een dag terug om een afspraak vast te leggen. De eerste afspraak is een intake. De behandelaar praat met u over uw klachten en onderzoekt u. Ook vult hij/zij samen met u een dossier in over de voorgeschiedenis van uw klachten. Ten slotte volgt ook een eerste kennismaking met de behandelwijze. Tijdens de tweede afspraak bespreekt de therapeut met u het behandelplan. Zo weet u hoe uw behandeling er de komende tijd uitziet. Overigens kan na de intake of in de loop van de tijd blijken, dat u beter door een andere therapeut in onze praktijk behandeld kunt worden. Dat wordt dan uiteraard met u besproken.

Wat neemt u mee?

Wanneer u voor het eerst komt, neemt u uw verzekeringspas en identiteitsbewijs mee.

Uit hygiënische overwegingen vragen wij u verder om voor elke behandeling een baddoek mee te brengen waar u op kunt liggen.