Arbeidsfysiotherapie en ergonomisch werkplek advies

Aanpak van arbeidsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie richt zich op problemen die verband houden met het werk van de individuele werknemer. Zaken die aan de orde komen, zijn bijvoorbeeld werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie.

De arbeidsfysiotherapeut
De arbeidsfysiotherapeut informeert, adviseert en behandelt met als doel klachten en verzuim te voorkomen. Naast fysiotherapie kan de behandeling ook bestaan uit een (re-integratie)trainingsprogramma, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek.

Awareness
Doel is om de werknemer te helpen bij zijn lichamelijke klachten (middels behandeling/fysiotherapie), maar ook helpen te ontdekken waardoor de problemen ontstaan en inzicht geven hoe het ontstaan van de lichamelijke klachten zelf te voorkomen.

Ergonomisch werkplekonderzoek
Een analyse van en advies over de werkplek en het (psycho)motorisch gedrag van de werknemer maakt hem of haar bewust van de risico’s op werkgerelateerde klachten en wat de werknemer daar zelf aan kan doen. Voorts kan een advies tot aanpassing van de werkplek gegeven worden, om op die manier een zo ergonomisch mogelijke opstelling van de werkplek te krijgen.