Ergotherapie

Uw dagelijkse activiteiten weer uit kunnen voeren

Ergotherapie is een vorm van paramedische zorg, net als oefentherapie of logopedie. De ergotherapeut waarmee wij samenwerken, stelt mensen in staat om hun dagelijkse activiteiten weer uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen. Dit kunnen simpele handelingen zijn zoals eten en zelf aankleden, maar ook meer complexe zaken die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk.

Aanpak
De ergotherapeut start met het bespreken van de klachten. Ergotherapie is zorg op maat en wordt dus afgestemd op uw wensen. Daarbij wordt een observatie gedaan van de dagelijkse activiteiten om zo na te kunnen gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn.

De ergotherapeut:

  • Adviseert en begeleidt bij problemen in dagelijkse activiteiten
  • Denkt mee over de keuze en verdeling van activiteiten tijdens de dag
  • Geeft voorlichting aan mantelzorgers en naaste betrokkenen