Kinderfysiotherapie-Heerlen

Kinderfysiotherapie in Heerlen voor motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van nul tot achttien jaar. Zuigelingen, peuters, kleuters en oudere kinderen. Het specifieke van kinderen is dat ze aan voortdurende verandering onderhevig zijn door groei en ontwikkeling. Verder onderscheidt de doelgroep zich door het feit dat ouders/verzorgers, en indien noodzakelijk ook anderen zoals bijvoorbeeld leerkrachten, worden betrokken bij het behandelproces.

kinderfysiotherapie heerlen

Baby’s

Bij zuigelingen kan er soms sprake zijn van een afwijkende of vertraagde of ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan langzame rijping van de zintuigen, zenuwstelsel, organen of het houdings- en bewegingsapparaat. Vaak geldt: hoe sneller er behandeld wordt, des te kleiner de verstoring van de ontwikkeling van het kindje is.

Onze behandelingen richten zich op het stimuleren van een normale motorische en zintuigelijke ontwikkeling. We geven adviezen aan de ouders hoe om te gaan met hun kindje. En vaak ook speladvies (voor bij de dagelijkse verzorging), hulpmiddelen of speciale voorzieningen.

Wanneer kan kinderfysiotherapie Heerlen helpen?

 • huilbaby
 • voorkeurshouding van het lichaam naar 1 kant toe
 • lage spierspanning of juist overstrekken
 • chronische luchtwegaandoening (CF)
 • billenschuiver
 • te vroeg geboren kinderen (prematuur of dysmatuur)
 • orthopedische klachten
 • neurologische aandoeningen en syndromen
 • “Erbse Parese” na de bevalling

Peuters en kleuters

In deze leeftijdsgroep worden vaak afwijkingen of achterstanden gesignaleerd. Dat komt doordat de eisen op het vlak van motorische vaardigheden en zintuiglijke prikkelverwerking hoger worden. Dat merkt men bijvoorbeeld op school. Moeilijkheden die ontstaan, zijn vaak het gevolg van een verstoorde sensomotorische ontwikkeling.

Onze behandelingen richten zich op het stimuleren van een normale motorische en zintuigelijke ontwikkeling. We geven adviezen aan de ouders hoe om te gaan met hun kind. En vaak ook spel adviezen, hulpmiddelen of speciale voorzieningen.

Wanneer kan kinder fysiotherapie Heerlen helpen?

 • fijne motoriekproblemen, bijvoorbeeld knippen/knutselen/schrijven/tekenen
 • nog geen keuze voor rechter- of linkerhand
 • afwijkend looppatroon
 • moeite met spelen op schoolplein
 • aangeleerde verkeerde houding
 • traag zijn of concentratieproblemen
 • moeite met gym op school
 • problemen na fracturen en immobilisatie (gips/tape)
 • overgevoeligheid
 • onhandigheid (dyspraxie), vaak vallen
 • lage of hoge spierspanning
 • over beweeglijkheid of rusteloosheid
 • moeizaam contact met leeftijdsgenoten
 • longproblemen CF, astma
 • orthopedische afwijkingen
 • neurologische problemen
 • problemen na fracturen en immobilisatie (gips/tape)

Oudere kinderen

In deze leeftijdsgroep kan er sprake zijn van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dat kan bijvoorbeeld komen door een vertraagde rijping van het zenuwstelsel. De behandeling door onze kinderfysiotherapeut is gericht op het oefenen van de motorische vaardigheden. Zodat u kind meer zelfvertrouwen krijgt en beter functioneert in zijn omgeving. Ook geven we tips en sport-, spel- en oefenadvies.

Wanneer kan kinder fysiotherapie Heerlen helpen?

 • faalangst
 • overgevoeligheid voor omgevingsfactoren als geluid, aanraking
 • reken-, taal-, leesproblemen
 • dyslexie
 • geen keuze voor rechter- of linkerhand
 • houdingsproblemen
 • orthopedische klachten
 • na fracturen en immobilisatie (gips/tape)
 • ruimtelijke oriëntatie-problemen
 • schrijfproblemen
 • moeizaam contact met leeftijdsgenoten
 • jeugdreuma
 • DCD, ADHD, PDD-NOS, NLD
 • hersenletsel na een ongeluk
 • longproblemen (CF , ademhaling, astma)