Schrijfontwikkeling bij kinderen

Ondanks de komst van verschillende elektronica, zullen kinderen altijd moeten blijven schrijven.
Dat is iets wat zeker is. Wat niet altijd even zeker is, is de ontwikkeling van een kind. Het schrijfproces is voor veel kinderen een automatisme en iets wat vanzelfsprekend is. Toch zijn er ook genoeg kinderen waarbij dit niet zo is. De problemen kunnen verschillende achtergronden hebben. Zo kan er sprake zijn van een probleem in de motorische ontwikkeling, of hebben kinderen moeite met het bepalen van hun eigen kracht waardoor ze te hard knijpen of duwen.

Door het uitvoeren van kleine testjes kan de kinderfysiotherapeut bepalen of het probleem bestaat uit alleen een schrijfprobleem, of dat er ook een probleem is in de fijne motoriek van uw kind. Mocht het nodig zijn, zal de therapeut contact opnemen met de leerkracht zodat er een maximaal rendement uit de behandeling kan worden gehaald.