Sensomotorische training & Bobath therapie

Sensomotorische-training: spelenderwijs de baas over het eigen lichaam

Sensoriek is het opdoen van prikkels door middel van de zintuigen zoals de oren en ogen, maar ook de tastzin en het evenwicht. Motoriek is het vermogen om te kunnen bewegen zoals lopen, huppelen, springen, schrijven, knutselen, etc. Sensomotoriek koppelt sensoriek en motoriek aan elkaar.

Samenspel van sensoriek en motoriek is zeer belangrijk
De sensomotorische ontwikkeling is heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Door beweging leert het kind het eigen lichaam kennen en van daaruit ook de omgeving. Een verstoorde sensomotoriek remt een kind in de lichamelijke ontwikkeling. Maar kan soms ook sociaal-emotionele gevolgen hebben. Een goed samenspel van sensoriek en motoriek is dus zeer belangrijk voor het functioneren. Een gesignaleerde achterstand op jonge leeftijd verdient daarom alle aandacht.

Onze sensomotorische training is er op gericht de sensomotoriek van uw kind te vergroten. Kinderen leren zo spelenderwijs hoe ze baas worden over hun eigen lichaam.

Bobath-therapie
Bobath-therapie is een therapie die zich voornamelijk richt op kinderen en volwassenen met een hersenletsel, maar ook kinderen met motorische moeilijkheden komen hiervoor in aanmerking.

Onze praktijk richt zich op het behandelen van kinderen. Deze kinderen hebben problemen met bewegen.
De oorzaak is de aansturing vanuit de hersenen en de problemen uiten zich in de motoriek. Als therapeut kunnen wij een betere houding uitlokken, waardoor deze spierspanning genormaliseerd wordt. Hierdoor kan het kind ‘normale’ bewegingen ervaren. Het voorkomen van orthopedische problemen (zoals contracturen e.d.), het adviseren van een juiste zithouding, het zoeken naar aangepaste middelen om zich te kunnen verplaatsen, zelfstandig kunnen aankleden, eten,… zijn eveneens van belang.