Parkinson therapie (ParkinsonNet)

Wij staan voor een zorgvuldige behandeling

ParkinsonNet Nederland staat garant voor een goede aanpak en begeleiding van de ziekte van Parkinson, onze praktijk maakt deel uit van dit belangrijke netwerk

Als een neuroloog bij u de ziekte van Parkinson heeft geconstateerd, kunt u een doorverwijzing naar de fysiotherapeut krijgen, bijvoorbeeld van uw huisarts, de neuroloog of een andere specialist. Wanneer is er reden voor doorverwijzing naar de fysiotherapeut? Bijvoorbeeld als u problemen hebt bij het dagelijks bewegen, zoals het lopen, omrollen in uw bed, of opstaan uit een stoel. Een verminderde conditie kan ook een reden zijn, evenals nek- of schouderklachten. Of mogelijk bent u het afgelopen jaar een paar keer gevallen en bent u daardoor minder gaan bewegen. Dat is natuurlijk begrijpelijk. Maar actief blijven werkt positief uit op uw klachten en voorkomt nieuwe bijkomende klachten, zoals broze botten, problemen met uw hart, of obstipatie.

Zelfstandigheid en veiligheid
Onze fysiotherapeut helpt u om weer makkelijker, met zeker gevoel en vrijer te gaan bewegen. Waar nodig helpen we u ook bij het onderhouden of weer opbouwen van uw conditie. Zodat u uw mogelijkheden leert kennen en het zelfvertrouwen groeit. Verder kunnen we aandacht besteden aan specifieke dagelijkse activiteiten zoals lopen, eten en het opstaan uit een stoel. U krijgt goede voorlichting, want dat is een belangrijk onderdeel van de behandeling bij de ziekte van Parkinson. Op die manier kunt u ook in de toekomst, zonder uw fysiotherapeut, zelf actief blijven. Ons doel is immers het verbeteren of behouden van uw eigen zelfstandigheid en veiligheid.

De adviezen, behandelaanpak en begeleiding worden afgestemd op uw persoonlijke situatie en de status van uw Parkinson zich bij u ontwikkeld heeft.